Anàlisi post cursa Rogaine de l’Anoia 6h (la Torre de Claramunt)

Equip: Cap on keks el nord  (Agnès – Quimet)

Punts: 113 punts

El mapa

El mapa és força pla. Amb una barreja de conreu, vinya i bosc. Amb una […]